Naše školička je založena na lásce k baletu a k dětem. Snažím se vytvořit prostředí, kde se děti mohou rozvíjet nejen tanečně, ale i osobnostně. Mám radost, že můžu být součástí života našich malých tanečníků a těším se na to, co pro ně připravím v budoucnosti.

Kreativita

a sebevědomí

Baletní výuka může být více, než jen naučení pohybů. Pokud se vyučuje správným způsobem, může dětem pomoci s rozvojem kreativity a sebevědomí.

Většina lekcí baletu začíná rozehřátím a protahováním těla. Tyto části jsou velmi důležité, protože pomáhají dětem získat kontrolu nad svým tělem a zlepšit svou pružnost a sílu. Děti se učí, jakým způsobem správně používat svaly a jak přimět své tělo k precizním pohybům.

Ale co se stane, když jsou děti připraveny na něco více? Jak mohou baletní lekce pomoci dětem s kreativitou a sebevědomím?
Výuka může být velmi tvořivá, děti se učí vyjadřovat emoce pomocí pohybu, zlepšovat své technické dovednosti a pracovat s hudbou. Tyto prvky mohou být velmi motivující a umožňují dětem projevit svou vlastní kreativitu. Tu můžeme také podpořit prostřednictvím vystoupení, kdy dětem pomáháme s překonáním trémy a nervozity. Upevňujeme a budujeme jejich sebevědomí. Když děti zvládnou představení, získávají pocit, že jsou schopni dokázat cokoliv.

Protože pracujeme s dětmi, je velmi důležité, aby byla jejich výuka zábavná a motivující. Pokud jsou děti vedeny správným způsobem, mohou se naučit mnoha novým věcem a získat nové zkušenosti, které jim budou přínosem nejenom v tanci, ale i v životě samotném.

Kontakt

Chcete přihlásit své dítě? Napište nám

Kontaktní formulář