Naše školička je založena na lásce k baletu a k dětem. Snažím se vytvořit prostředí, kde se děti mohou rozvíjet nejen tanečně, ale i osobnostně. Mám radost, že můžu být součástí života našich malých tanečníků a těším se na to, co pro ně připravím v budoucnosti.

Obchodní podmínky

Děkujeme, že jste si vybrali naši baletní školičku pro vaše dítě. Přečtěte si prosím následující obchodní podmínky pozorně:

 

1. Registrace a platba

Registrace
Registrace do naší baletní školky vyžaduje vyplnění registračního formuláře a zaplacení registračního poplatku. Tímto způsobem se závazně přihlašuje dítě naší školce.

Platba školného
Školné za baletní lekce je splatné měsíčně nebo v souladu s dohodnutým platebním plánem. Dohodnutý platební plán musí být dodržen. V případě zpoždění platby si vyhrazujeme právo na pozastavení účasti dítěte na lekcích.

 

2. Zrušení a vrácení peněz

Pokud se rozhodnete stáhnout své dítě z naší baletní školky, mějte na paměti, že registrační poplatek není vrácen. Zrušení registrace musí být provedeno písemně nebo e-mailem s 30denním předstihem.

Vrácení peněz
Školné není vráceno za lekce, které dítě neabsolvuje z důvodu nemoci nebo jiných nepředvídatelných okolností. V případě dlouhodobé nepřítomnosti z důvodu nemoci můžeme poskytnout prodloužení doby trvání kurzu nebo jiné kompenzační opatření.

 

3. Bezpečnost a chování

Bezpečnost

Zaručujeme bezpečnost dětí během lekcí. Je povinností rodičů nebo zákonných zástupců zajistit, aby děti při odchodu z kurzu byly přebírány odpovědnou osobou.

Chování

Očekáváme, že všechny děti budou chovat se respektem k učitelům, ostatním dětem a vybavení. V případě porušení chování si vyhrazujeme právo na vyloučení dítěte z kurzu

 

4. Ochrana osobních údajů

Ochrana údajů

Vaše osobní údaje a údaje vašeho dítěte budou zpracovávány v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Vaše údaje nebudou sdíleny s třetími stranami bez vašeho souhlasu.

 

5. Změny obchodních podmínek

Změny

Vyhrazujeme si právo na změnu těchto obchodních podmínek. Aktualizované podmínky budou zveřejněny na našich webových stránkách a platit budou od data zveřejnění

 

 

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, neváhejte nás kontaktovat.

Děkujeme za vaši důvěru a těšíme se na spolupráci s vaším dítětem v naší baletní školičce!